• Prof. Dr. Suat DEDE

Hamilelikte grup B streptokok (GBS) taraması için uygulama değiştiren güncelleme
Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Birliği (ACOG) yenidoğanda grup B streptokok (GBS) enfeksiyonunun önlenmesine yönelik olarak yeni yayınladığı kılavuz ile Amerikan Hastalık Kontrol Dairesinin (CDC) 2010 yılında yayınlamış olduğu kılavuzu güncelledi ve kendilerine ait 2011 yılı kılavuzunu değiştirdi.

Bu kılavuza göre daha önce 35-37. gebelik haftaları arasında gerçekleştirilen GBS taramasının, 36 0/7 – 37 6/7 haftalar arasında yapılması önerilmektedir. Kılavuzda doğumdan 5 hafta veya daha erken gerçekleştirilen taramaların, doğumda rektovajinal bölgede GBS varlığı hakkında fikir vermediği, ayrıca geç tarama penceresinin kullanılması ile beklenen doğum tarihinden sonra doğum yapan gebelerde yeniden kültür yapılması ihtiyacının azalacağı bildirilmektedir.

Kılavuzda, GBS taraması yapılmamış veya önceki gebeliğinde GBS kolonizasyonu saptanan olgular için proflaktik antibiyotik uygulamasının, acil şartlarda yapılan bir kültür sonucuna göre ya da intrapartum risk faktörlerine bakılarak antibiyotik başlanmasından daha uygun olacağı ifade edilmektedir.

Ayrıca gebeliğin herhangi bir döneminde GBS bakteriürisi olan veya önceki doğumlar sonrası bebeğinde GBS enfeksiyonu belirlenen olguların tarama yapılmaksızın intrapartum antibiyotik proflaksisi alması önerilmektedir.

#GBS #GBStaraması #grupbstreptokok #acog #cdc #yenidoğan #sepsis #yenidoğansepsisi

7 görüntüleme

©2019 by Prof. Dr. Suat DEDE.