• Prof. Dr. Suat DEDE

Laparoskopi nedir?

En son güncellendiği tarih: 20 Ağu 2019


Prof. Dr. Suat Dede bir laparoskopik işlem sırasında...

Laparoskopi karın içindeki organların bir kamera sistemi yardımıyla incelenmesidir. Kadın hastalıkları açısından bakılacak olursa rahim, tüpler ve yumurtalıklar ile bunları çevreleyen diğer organlar bu işlem esnasında görüntülenerek hastalıkların teşhis edilmesi ve aynı anda tedavisi mümkün olmaktadır.

Bir zamanlar açık cerrahi ile gerçekleştirilen birçok ameliyat günümüzde laparoskopi ile yapılmaktadır. Laparoskopi hem iyi huylu, hem de kötü huylu hastalıkların tedavisinde kullanılabilmektedir.


Laparoskopinin açık cerrahiye olan avantajları nelerdir?

  • Daha küçük yara izi ve daha hızlı iyileşme

  • Karın içinde daha az yapışıklık

  • Daha kısa ameliyat süresi (bazı operasyonlarda)

  • Ameliyat sırasında ortaya çıkabilecek küçük sorunların (ateş, idrar yolu enfeksiyonu, yara yerinde enfeksiyon ve açılma) daha az olması

  • Hastanede daha kısa kalış ve erken taburculuk

  • Maliyet daha düşük

Genel olarak göbek deliğinden açılan yaklaşık 1-1.5 cm’lik bir kesi ile kamera sistemi karın içine yönlendirilir. Takiben karın içindeki yapıların görüntülenmesi için karın karbondioksit gazı ile şişirilir. Nadiren, karın içine gaz verilmeden ancak karın ön duvarının çeşitli yöntemler ile mekanik olarak kaldırılması ile görüntü sağlandığı gazsız metodlar da kullanılmakla birlikte, karın içine verilen bu gazın insan sağlığı üzerine olumsuz bir etkisi bulunmadığından sıklıkla karnın gaz ile şişirildiği yöntemler kullanılmaktadır. Karbondioksit gazı dokular tarafından emilmez ve solunum sistemi tarafından vücut dışına atılır. Ayrıca cerrahi işlemler esnasında kullanılan elektrikli cihazların kullanımı açısından da güvenlidir çünkü yanıcı özellikte değildir.


Eğer sadece tanısal bir işlem yapılacak ise sıklıkla göbekten yapılan tek kesi ile işlem tamamlanır. Ancak günümüzde sezaryen dışındaki tüm kadın hastalıklarının cerrahi tedavileri laparoskopi ile yapılabilmektedir. Bu nedenle tedavi edilecek hastalığın tipine veya yaygınlığına bağlı olarak, eğer cerrahi bir girişim yapılacak ise genellikle kasık bölgesine bir veya birkaç adet yaklaşık olarak 0.5 cm’lik ek kesiler yapılabilir.


Laparoskopik tedavilerin en önemli avantajı işlem sonrasında hastanın daha az ağrı duyması, hastaneden daha erken taburcu olması, evine ve işine daha erken dönebilmesi ve aynı ameliyatın açık olarak yapıldığı durumlarda gerecek geniş bir kesi yapılmadığı için daha kozmetik/estetik bir iyileşme yaratmasıdır.


Hastalar yapılan cerrahi işlemin büyüklüğüne bağlı olarak aynı gün veya ertesi gün genellikle taburcu edilir, bu da maliyetleri azaltmakta, hem de hastanın daha kısa bir sürede normal hayatına geri dönmesine imkan sağlamaktadır.

#laparoskopi #minilaparoskopi #histeroskopi #robotikcerrahi


19 görüntüleme

©2019 by Prof. Dr. Suat DEDE.